IZOLACE

SF19SF19+SF19BBSF40SF60SFUFSFNC

MEMBRÁNY

SFTV

DOPLŇKOVÝ SORTIMENT

PÁSKYTECHNICKÉ INFO

SFTV - Klíčové vlastnosti

SFTV je vodotěsná a odolává průchodu vlhkosti stěnami, podlahami a stropy instalace SFTV zlepšuje vzduchotěsnost budovy

SFTV je radiační bariéra, kterou lze použít pro zvýšení tepelného výkonu a U-hodnot jak v nových stavbách, tak v rekonstrukčních projektech.

SFTV je odolný vůči parám a omezuje průchod teplého vlhkého vzduchu z budovy, který by pronikl do konstrukce nebo do střechy

SFTV je vhodný k použití na střechách a na zdech.

SFTV pomáhá předcházet plísním a vlhkosti

SFTV snižuje jak konvekční, tak i sálavé tepelné ztrátyTechnické informace
Specifikace Údaje
Pevnost v tahu N/50mm Lat: 515 Med: 600
Pevnost v roztržení ISO - 13972-2:1995
Reakce na oheň BS EN 13501-1 2007 Třída E'
Odolnost proti pronikání vody BS 4016 Výsledek; Splněno
Odolnost proti pronikání vody Výsledek: >1000® 60cm/m
Hmotnost role 4.8/10 7 kg
Popis Vrstvy
Tvrdá fólie vyztužená polypropylenem 3
Šířka 1,5m
Délka 25 / 50 m
Balení 142 Poly tube


Aplikace

Instalace SFTV

SFTV by se měla instalovat na „teplé“ straně izolované struktury, přičemž zvláštní pozornost by měla být věnována tomu, aby byly všechny spoje a otvory utěsněny pro odolnost celé struktury proti vlhkosti a parám a pro zlepšení tepelného výkonu. Je důležité, aby byla SFTV instalována jako kontinuální bariéra, protože jen tak se zamezí prostupování páry zdmi a střechami.

Upevňování a spojování

Všechny přesahy musí mít velikost minimálně 150 mm a musí být utěsněny SF spojovací páskou. Obzvláštní pozornost věnujte těsnění kolem průchodek. Tam, kde je bariéra porušena konstrukčními prvky, by měl být otvor utěsněn páskou superfoil

Balení

Všechny role jsou baleny zvlášť - utěsněné páskou a odděleně označeny pro snadnou identifikaci

Skladování a prodej

SFTV by měly být uloženy na konci a chráněny před extrémy počasí a teplot. Mělo by se zajistit, že role nebudou fyzicky zničeny.Certifikáty a informace

Thirdsolution s.r.o.

COPYRIGHT © 2017 Všechna Práva Vyhrazena