VÍCEVRSTVÉ IZOLACE

SF19SF19+SF40SF60SF6SFNC

PAROZÁBRANY

SFBBSF19BBSF40BB

IZOLACE PODLAH

SFUF

REFLEXNÍ IZOLACE

SFTVSFTV1L

PŘÍSLUŠENSTVÍ

PÁSKYTECHNICKÉ INFO

SF40 - Klíčové vlastnosti

SuperFOIL SF40 je certifikována společností BBA a LABC v Anglii.

SuperFOIL SF40 má BBA certifikátů hodnotu tepelného odporu R 3,47 pro šikmé nebo ploché střechy a R 3,91 u zdí.

Využívá ultraefektivní technologii nanopovlakování Dupont.

SuperFOIL SF40 působí také jako radiační bariéra, tzn. odráží nadměrné teplo během letních měsíců, zároveň izoluje během zimy.

Instalace 'DUET' - Aplikace nad a pod krokev sestává ze 2 vrstev SuperFOIL SF40 + SF40, to zajišťuje hodnotu součinitele prostupu tepla U = 0,14 W.m-2.K-1.

Instalace 'COMBI' - Použití SuperFOIL s libovolnou izolací, např. minerální vlnou nebo PIR / PUR deskami pro dosažení jakékoli požadované hodnoty U.

SuperFOIL SF40 je ideální pro použití na zdech a střešních konstrukcích v nových projektech, ale i při renovaci, rekonstrukci nebo rozšíření stavby.

Použitím SF40 dosáhnete vysokého výkonu a zároveň ušetříte místo / prostor.

Snadná instalace, minimální odpad. Superfoil je vyrobena ze 40 % z recyklovaného materiálu a je znovu recyklovatelná po skončení své životnosti. Životnost +50 let.Technické info


Aplikace

Instalace PŘES krokve:

SuperFOIL SF40 oviňte přes krokve. Připevněte svorkami po nejméně 500 mm nebo podle podmínek a zakryjte spoje páskou SuperFOIL, šířka překrytí 75 mm (min. 50 mm a max. 100 mm)

U okapů ořízněte SuperFOIL okolo krokví a utěsněte k izolaci dutých zdí nebo stěnovému panelu, abyste vytvořili vzduchotěsnou obálku.

Latě upevněte paralelně s krokvemi a použijte prodyšnou střešní podložku v souladu s pokyny výrobce.

Střešní latě a krytinu upevněte podle pokynů výrobce.

Instalace POD krokve:

Odmotejte SuperFOIL, začněte podél horní části střechy. Laťkujte horizontálně přes krokve. Upevněte svorkami po alespoň 500 mm nebo podle podmínek a zakryjte spoje páskou SuperFOIL, šířka překrytí 75 mm (min. 50 mm max. 100 mm).

Ve spodní části hrotu střechy upevněte svorkami SuperFOIL SF40 přímo na dřevěný stěnový panel, abyste vytvořili vzduchovou obálku.

Latě připevněte napříč krokvemi a zajistěte vzduchovou mezeru mezi SuperFOIL a sádrokartonem.

Poznámka pro instalaci SF40

SuperFOIL SF40 lze použít na libovolný typ střechy nebo střešní konstrukce.

SuperFOIL SF40 lze pokládat horizontálně nebo vertikálně v závislosti na charakteristice plochy, která má být izolována.

SuperFOIL SF40 lze oříznout řemeslným nožem nebo nůžkami.

SuperFOIL SF40je upevňována pomocí galvanizovaných nebo nerezových sponek.

Je nutné zabránit kontaktu s olovem, mědí a jejich slitinami.

SuperFOIL SF40 nepoužívejte k izolaci kouřovodu.

Při použití SuperFOIL SF40 okolo zápustných bodových svítidel je nutné ponechat 30 mm volné dutiny. Doporučuje se použít protipožární armatury nebo protipožární odsavače

SuperFOIL SF40 je nejefektivnější při užití 25 mm vzduchové mezery vytvořené latěmi. SuperFOIL SF40 je nutné skladovat zakrytou a chránit před živly.

Pásku SuperFOIL SF40 (20 m x 100 mm) použijte na všechna překrytí a spoje.

Vyvarujte se slunečních odrazů při instalaci venku.Certifikáty

Thirdsolution s.r.o.

COPYRIGHT © 2017 Všechna Práva Vyhrazena