IZOLÁCIA

SF19SF19+SF19BBSF40SF60SFUFSFNC

MEMBRÁNY

SFTV

DOPLŇKOVÝ SORTIMENT

PÁSKYTECHNICKÉ INFO

SF19+ - Kľúčové vlastnosti

SuperFOIL SF19 + nová verzia s lepšími vlastnosťami než naše SF19 registrovaná Labc. Super FOIL SF19 + je opatrená certifikátom hodnoty R 2.49 u špicatých a plochých striech a 2.97 u múrov.

VyužíváUltraefektivní nano krycie technológie Dupont.

SuperFOIL SF19 + sa chová aj ako radiačná bariéra k odrážanie nadmerných tepelných ziskov počas letných mesiacov, rovnako tak izoluje počas roka.

Inštalácia 'DUET' - Aplikácie cez a pod krokvu pozostáva z dvoch vrstiev SuperFOIL. SF19 + s SF40 zabezpečuje U-hodnotu 0.16.

Inštalácia 'COMBI' - Použitie SuperFOIL s ľubovoľnou izoláciou vrátane minerálnej vlny alebo penovou doskou pre vyhovenie novým predpisom.

SuperFOIL SF19 + je ideálna pre použitie na stenách a strešných konštrukciách v nových a renovovaných, rekonštruovaných / rozširujúcich projektoch.

Technické špecifikácie SF19 + znamenajú veľký výkon pri malom odtlačku.

Jednoduchá inštalácia má za výsledok minimum odpadu. Superfoil je vyrobený zo 40% z recyklovaného materiálu a je znovu recyklovateľný po skončení svojej životnosti.TECHNICKÉ INFO
Špecifikácie Údaje
Stupeň krytí R Střecha 2,49
Stupeň krytí R Stěna 2,97
Stupeň krytí R Podlaha 4,61
Instalovaná tloušťka 45mm
Hmotnost role 13Kg
Rozměry balení 1.5m x 420mm
Rozměry role 1.5m x 10m
Celková plocha na roli 15 m2
Popis Vrstvy
Tvrdá fólie vyztužená polypropylenem 2
Hliníkem potažené reflexní vrstvy PET fólie 4
Podkrovní krycí vrstvy 5
Celkem vrstev 11


APLIKÁCIE

Inštalácia CEZ krokvy:

SuperFOIL SF19 + oviňte cez krokvy. Pripevnite svorkami po najmenej 500 mm alebo podľa podmienok a zakryte spoje páskou SuperFOIL, šírka prekrytie 75 mm (min. 50 mm a max. 100 mm)

U odkvapov orežte SuperFOIL okolo krokiev a utesnite k izolácii dutých stien alebo stenovému panelu, aby ste vytvorili vzduchotesnú obálku. Laty upevnite paralelne s krokvami a použite priedušnou strešné podložku v súlade s pokynmi výrobcu.

Strešné laty a krytinu upevnite podľa pokynov výrobcu.

Inštalácia POD krokvy:

Odmotajte SuperFOIL, začnite pozdĺž hornej časti strechy. Lata horizontálne cez krokvy.

Upevnite svorkami po aspoň 500 mm alebo podľa podmienok a zakryte spoje páskou SuperFOIL, šírka prekrytie 75 mm (min. 50 mm max. 100 mm).

V spodnej časti hrotu strechy upevnite svorkami SuperFOIL SF19 + priamo na drevený stenový panel, aby ste vytvorili vzduchovú obálku.

Laty pripevnite naprieč krokvami a zabezpečte vzduchovú medzeru medzi SuperFOIL a sadrokartónom.

Poznámka pro instalaci SF19+

SuperFOIL SF19+ lze použít na libovolný typ střechy nebo střešní konstrukce.

SuperFOIL lSF19+ lze pokládat horizontálně nebo vertikálně v závislosti na charakteristice plochy, která má být izolována.

SuperFOIL SF19+ lze oříznout řemeslným nožem nebo nůžkami.

SuperFOIL SF19+ je upevňována pomocí galvanizovaných nebo nerezových sponek. Zabraňte kontaktu s olovem, mědí a jejich slitinami.

SuperFOIL SF19+ nepoužívejte k izolaci kouřovodu.

Při použití SuperFOIL SF19+ okolo zápustných bodových svítidel je nutné ponechat 30 mm volné dutiny. Doporučuje se použít protipožární armatury nebo protipožární odsavače

SuperFOIL SF19+ je nejefektivnější při užití 25 mm vzduchové mezery vytvořené latěmi. SuperFOIL SF19+ je nutné skladovat zakrytou a chránit před živly.

Páska SuperFOIL SF19+ (20 m x 100 mm) použít na všechna překrytí a spoje.

Vyvarujte se slunečních odrazů při instalaci venku.CERTIFIKÁTY

Thirdsolution s.r.o.

COPYRIGHT © 2017 Všechna Práva Vyhrazena