WARUNKI OGÓLNE

Verze z 1.7.2017

Ogólne warunki korzystania z witryny internetowej (WARUNKI) regulują stosunki umowne między odwiedzającym podczas korzystania z tej strony internetowej, znajdującej się na www.thirdsolution.eu (strona internetowa) oraz firmą THIRD Solution Ltd., wpisaną do rejestru Sądu Rejonowego w Ostrawie, sekcja C, File 71203 w dniu 29 czerwca 2017 roku, jako wyłączny importer materiałów izolacyjnych i akcesoriów związanych z marką. SUPERFOIL, producent English BOULDER Developments Ltd.

THIRD Solution Company Ltd. zapewnia dostęp do witryny i wyraża zgodę na wykorzystanie tych miejsc bez ograniczeń i wyłączeń zgodnych z niniejszymi Warunkami. Jeśli jednak nie zgadzacie się Państwo z tymi warunkami, prosimy nie korzystać z naszego serwisu.

Cel serwisu

Strona www.thirdsolution.eu zawiera informacje i zasoby związane z materiałami izolacyjnymi i akcesoriami SUPERFOIL, a także powiązane informacje na temat produktów i ich właściwości. Te informacje są dostarczane przez THIRD Solution Ltd. wyłącznie dla potrzeb własnej edukacji, aplikacji i stosowania produktów SUPERFOIL.

Prawo do dostępu i korzystania ze strony WWW

Firma THIRD Solution Ltd. udziela Użytkownikowi osobistego, niezbywalnego i niewyłącznego prawa dostępu do czytania, pobierania i drukowania zawartości stron, które zawierają dane, obrazy, grafiki, ilustracje, projekty, ikony, zdjęcia, wideo, teksty i inne materiały umieszczone na stronie tylko i wyłącznie do użytku osobistego, prywatnego i niekomercyjnego. Powielanie, publikowanie, modyfikowanie, przekazywanie, rozpowszechnianie lub wykorzystywanie tej zawartości witryny w celach komercyjnych jest zabronione bez uprzedniej pisemnej zgody THIRD Solution Ltd.

Użytkownik wyraża zgodę na zapis, że nie nabywa żadnych praw ani przywilejów związanych z treścią tej strony, innych niż ograniczony dostęp i możliwość korzystania z witryny i treści zgodnie z niniejszymi Warunkami. THIRD Solution Company Ltd., zastrzega sobie prawo do podjęcia działań, w tym działań prawnych mających na celu ograniczenie nieuprawnionego korzystania z tej strony i jej zawartości w przypadku naruszenia warunków umowy. THIRD Solution Ltd. zastrzega sobie wyłączne prawo do zmiany, modyfikacji, zawieszenia lub zaprzestania funkcjonowania witryny lub jej zawartości w dowolnym czasie, bez uprzedzenia, bez podania przyczyny, bez ponoszenia odpowiedzialności lub zobowiązań. Na stronach lub w ich zawartości mogą być wykonywane regularne zmiany w dowolnym czasie bez wcześniejszego powiadomienia. Jeżeli strona i korzystanie z jej treści nie spełnia Państwa oczekiwań, lub nie wyrażacie Państwo zgody na przyjęcie ogólnych warunków, prosimy nie korzystać z tej strony.

Strona może zawierać linki do innych stron wyłącznie w celu identyfikacji i odnalezienia pomocnych źródeł informacji, które mogą zainteresować odwiedzającego. THIRD Solution Ltd. nie ponosi odpowiedzialności za dostęp do informacji na temat stron lub linków powiązanych lub umieszczonych na stronie głównej. Korzystanie z linku do innej strony internetowej odbywa się na własne ryzyko. Ponadto, nie zezwala się, bez uprzedniej zgody na tworzenie linków do tej strony. Jakiekolwiek kopiowanie, publikowanie lub rozpowszechnianie jakiejkolwiek części strony lub jej zawartości, w tym tworzenie kopii zapasowych i podobnych metod jest zabronione, bez uprzedniej pisemnej zgody THIRD Solution Ltd. Korzystając z naszej strony wyrażacie Państwo zgodę na powstrzymanie się od działań, które mogłyby spowodować błędne działanie witryny, były przyczyną awarii lub przeciążenia.

Ograniczenia

Zawartość tej strony ma wyłącznie charakter informacyjny. THIRD Solution Ltd. dokłada wszelkich starań, aby treści umieszczone na stronie były dokładne i aktualne, bez gwarancji dokładności, kompletności i rzetelności treści. W przypadku wątpliwości co do treści informacji z tej strony, prosimy o kontakt z THIRD Solution Ltd.

Użytkownik wyraża zgodę na zapis, że strona internetowa i jej zawartość są przeznaczone jedynie do użytku prywatnego. THIRD Solution Ltd. nie daje gwarancji w zakresie dokładności, rzetelności, terminowości, kompletności treści lub innych podmiotów.THIRD Solution Ltd. nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne błędy lub uszkodzenia związane z działaniem strony internetowej i nie gwarantuje odpowiedniej działalności strony, jej treści lub elementów wykorzystywanych na stronie niezgodnie z warunkami lub potrzebami. Pracownicy THIRD Solution Ltd. w żadnym przypadku nie ponoszą odpowiedzialności za bezpośrednie lub pośrednie, wtórne lub przypadkowe szkody wynikające z używania tej strony lub treści (w tym pobieranie i przeglądanie treści witryny).

Thirdsolution s.r.o.

COPYRIGHT © 2017 Wszelkie prawa zastrzeżone